Aktualności i artykuły

Muzeum Rybołówstwa w Helu

Firma TeArt wyprodukowała trzy kompletne urządzenia interaktywne, które stanowią część wystawy stałej: „Dzieje rybołówstwa na wodach Zatoki Gdańskiej”. Symulator przechyłów kutra rybackiego, symulator wyciągania sieci oraz wolnostojące stanowisko scenograficzne: Port rybacki.

Stanowiska interaktywne zostały wyprodukowane na zlecenie firmy Trias. Aplikacje multimedialne wykonała firma Toucan.

Dysponujemy doświadczeniem i parkiem maszynowym pozwalającym budować kompletne stanowiska scenograficzne w dowolnym stylu, z różnych materiałów i o zróżnicowanych gabarytach. Wykonujemy je na podstawie powierzonych projektów poglądowych lub własnych projektów wykonawczych przygotowanych w porozumieniu z zamawiającym.

Rekomendacje